Liiklusohutuse koolitus

"Selge Pilt...!?" aitab teaduslikel alustel baseeruva liiklusohutuse koolituse abil maandada liiklusriske, et iga liikleja jõuaks tervelt koju.

Play Video
Vaata videot
teaduslikult tõestatud

Empiirilistel alustel ja praktikute selgituste abil kaasatakse osalejad järgmiste liiklusohtude käsitlemisse

Alkoholi mõju ja promilli kujunemine/alanemine
Kiirusest tulenev oht ja selle hindamine
Grupidünaamika ja igaühe võimalused ohutuse tagamisel

Koolitusest

Sihtgrupp
Grupi suurus
Koolituse pikkus
Millised on minu liiklusriskid?

Iga osaleja saab küsimustele vastates teada enda liiklusriskid ja võrrelda koolituse käigus enda statistilisi tulemusi teiste grupiliikmete tulemustega.

Osaleja saab lisaks hulgaliselt teaduslikule infole soovitusi ja juhiseid liiklusohutuse tagamiseks liiklusõnnetuses kannatanu ja politsei poolt.
Kuidas vähendada liiklusriske?

Koolituse jooksul antakse näpunäiteid, kuidas ja millised objektiivsed mõtted ja teod aitavad liiklusohte minimeerida.

Enne koolitust profileeritakse iga osaleja liiklusriskid. Lisaks motiveeritakse nimetatud mõtteid kasutama õigel hetkel ning mitte alluma grupiliikmete provokatsioonidele.
Kasutatav metoodika
kogemus
aastast
osalenut
kooli

Väga oluline koolitus. Viimase koolituse õpilaste aplaus kõneleb rohkem kui ükski kirja pandud kommentaar!

Jakob Westholmi Gümnaasium

Koolitus oli väga asjakohane, professionaalselt läbi viidud ja meeldis õpilastele ning õpetajatele.

Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Õpilastele on koolitus meeldinud: asjalik, informeeriv.

Tallinna Arte Gümnaasium
Slider nav icon left
Slider nav icon

Registreeri koolitusele

partnerid
EAS_SF_RGB_EST
back to top