Kogemusnõustajad

Kogemusnõustajate ülesanne on seostada empiirilises osas läbitu praktiliste näidetega. Isiklikke kogemusi edastatakse struktureeritult ja objektiivselt.
Maanteeamet

Maanteeameti kogemus

Vastanutest 98% leidis, et see on eluliselt vajalik ja “teistmoodi” liikluskoolitus. 87% noortest hindas koolituse sisu väga kõrgeks. Üle poolte osalejatest rääkisid koolitusest kodustega.
Osalenud koolid

Koolide kogemus

Koolitus “Selge Pilt…!?” võiks ideaalis kõnetada osalejaid, panna neid mõtlema ja pikas perspektiivis mõjutada nende liikluskäitumist. Vahetult peale koolituse toimumist antud kommentaaridega on võimalik tutvuda.

Registreeri koolitusele

partnerid
EAS_SF_RGB_EST
back to top